• Automatické řídící jednotky pro indoor pěstování
    Home screen

 

Popis standardních funkcí

 

Automatické řídící jednotky pro indoor pěstování
Domovská obrazovka se základními informacemi o vlhkosti, teplotě, ventilaci a aktuálních stavech jednotlivých zásuvek

 

 

Každá z ovládaných zásuvek má tři režimy. 0-(vypnuto), 1-(trvale zapnuto) a AUTO (automatický režim – spínání podle časů př. podle teploty, vlhkosti…) Stiskem klávesy s příslušným číslem se provádí volba režimu. 

Časové spínání (čtyřpásmový timer, dvoupásmový timer s asymetrickým cyklovačem)

Zásuvka řízená časem – dvoupásmový timer s asymetrickým cyklovačem (na jednotce standardně osazena 1x)

 

Zásuvka řízená časem – čtyřpásmový timer (na jednotce standardně osazena 2x)

U čistě časových zásuvek, je k dispozici 4x čas on/off během dne.

Timer zásuvku s asymetrickým cyklovačem, lze použít jako obyčejnou timer zásuvku, nebo jako cyklovací zásuvku nebo kombinaci obojího – můžete nastavit rozsah od kdy do kdy má zásuvka cyklovat a délku cyklu zapnuto a vypnuto. Cyklovač je s nezávisle nastavitelnou dobou sepnutí a rozepnutí výstupu

Tyto zásuvky se nejčastěji používají pro hlavní světla, závlahové čerpadla, ofukové ventilátory případně jiné periferie, které je potřeba časově ovládat. apod.).

Zvlhčování / Vysoušení
Zásuvka řízená vlhkostí s režimy zvlhčování / vysoušení (na jednotce standardně osazena 1x)

Funguje podobně jako termostat. Vlhkostní čidlo vyhodnocuje vlhkost a řídící jednotka podle toho spíná/vypíná zásuvku do které můžete mít zapojený zvlhčovač nebo vysoušeč, podle zvoleného režimu. K dipozici je nastavení žádané vlhkosti, diference sepnutí a výběr režimu topení nebo chlazení.

Topení/chlazení
Zásuvka řízená teplotou s režimy topení / chlazení (na jednotce standardně osazena 1x)

Teplotní čidlo vyhodnocuje teplotu a spíná/vypíná zásuvku do které může být připojeno např. elektrické topení, chladící jednotka, nebo přítahový ventilátor, podle zvoleného režimu topení/chlazení. K dipozici je nastavení žádané teploty, diference sepnutí a výběr režimu topení nebo chlazení

Plynulé PID řízení odtahového ventilátoru, od nulových otáček, podle teploty
Zásuvka výkonově plynule řízená podle teploty pro ventilaci (na jednotce standardně osazena 1x)

Naše jednotky umí v základní konfiguraci, plynule regulovat výkon u většiny typů AC ventilátorů do výkonu cca 400W. U EC ventilátorů a větších motorů s frekvenčním měničem, je řízení realizováno standardním, lineárním, řídícím signálem 0-10VDC. Teplotní čidlo vyhodnocuje teplotu a regulátor moduluje výkon ventilátoru, který je úměrný rozdílu žádané a měřené teploty a nastavení citlivosti.  Pokud je teplota příliš vysoká, otáčky jdou plynule nahoru a naopak, pokud je příliš nízká, jdou plynule dolů. Ventilátor tedy zbytečně nevyvětrává teplo ven, pokud je teplota příliš nízká a šetří tepelnou i elektrickou energii. Regulační smyčku máte plně pod kontrolou díky nastavení PID parametrů (proporcionální, integrační a derivační složka – na displeji zastoupeny písmeny P, I, D), díky kterým lze nastavit, nejen kdy má regulátor začít zasahovat a upravovat otáčky ventilátoru, ale i s jakou razancí a rychlostí, tak bude činit. K dispozici jsou opět tři režimy 0-1-AUTO a nastavení rozsahu regulace 0-100%, ve kterém bude regulátor řídit otáčky. Můžete si ručně nastavit otáčky na pevno, například jen na 50% nebo rozsah regulace nastavit v pásmu, jaké vám bude vyhovovat (např. 20-50% nebo 30-80% apod.)

Automatické plynulé řízení otáček ventilátoru dle teploty, pomocí precizní PID regulace, je to nejlepší na poli regulace a to nejlepší, co můžete dopřát nejen své zahrádce, ale hlavně své peněžence.  Naše regulace umí regulovat s přesností na desetiny stupně.  

Měření ph, ec
Obrazovka s měřením PH (kyselosti roztoků) a EC (elektrické konduktivity)

 

 

 

Maximální celkový příkon, je při při zapojení do klasické zásuvky 230V – 3600W. Jednotka je standardně osazena spínacími relé o maximálním spínacím výkonu 250W. Pro potřeby spínání vyšších výkonu je nutné, vybrané zásuvky osadit výkonovým spínacím prvkem.  Spínané výkony lze dál navyšovat, při použití třífázové soustavy 400V.

Zapoj a pěstuj. Řídící jednotka indoor pěstování. facebook Popis funkcí